JB 2007/163, RvS 27-06-2007, BA8145, 200608841/1 (met annotatie van J.L.W. Broeksteeg)

Inhoudsindicatie

Vernietiging door de Kroon, Onafhankelijkheid lokale rekenkamer

Samenvatting

Art. 11 lid 2 Verordening op de rekenkamercommissie bepaalt dat de rekenkamercommissie het werkprogramma vaststelt, dat eerst na goedkeuring van de raad kan worden uitgevoerd. Bij koninklijk besluit van 1 november 2006 is het besluit van 20 december 2005 tot vaststelling van de verordening vernietigd wegens strijd met het recht en met het algemeen belang, voor zover het betreft de zinsnede ‘‘, dat eerst na goedkeuring van de raad kan worden uitgevoerd’’.

Anders dan de gemeenteraad…

Verder lezen
Terug naar overzicht