JB 2007/165, RvS 04-07-2007, BA8742, 200608203/1 (met annotatie van M.O-V.)

Inhoudsindicatie

Alijda-project, zwarte lijst, toezicht en handhaving, inzage- en correctierecht, recht van verzet, puntenscore op grond van strafrechtelijke gegevens, politieregisters, gesloten verstrekkingenregime, ambtshalve aanvulling van rechtsgronden, bijzondere persoonsgegevens, welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven doeleinden, noodzakelijke gegevensverwerking,, persoonlijke levenssfeer, waarborgen voor een zorgvuldige gegevensverwerking

Samenvatting

In geding is de weigering van de hoofdofficier van justitie om de persoonsgegevens van appellanten van de zgn. Alijda-lijst, een zwarte lijst van mogelijk malafide huiseigenaren, te…

Verder lezen
Terug naar overzicht