JB 2007/180, RvS 18-07-2007, BA9807, 200608032/1 (met annotatie van M.O-V.)

Inhoudsindicatie

Demonstratie, Persoonlijke levenssfeer, Persoonsgegeven, bijzondere persoonsgegevens, Politieregister, Gesloten verstrekkingenregime Wpolr, Opsporing en vervolging van strafbare feiten, Inspectie, Controle en toezicht door bestuursorganen, Proceskostenvergoeding

Samenvatting

De korpsbeheerder van de politieregio Utrecht heeft een Wob-verzoek om openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op de op 29 november 2003 door Koerden in Utrecht gehouden demonstratie (via meerdere besluiten) gedeeltelijk geweigerd. Onder weglating van persoonsnamen, adresgegevens en telefoongegevens zijn afschriften van de kennisgeving van de demonstratie en van…

Verder lezen
Terug naar overzicht