JB 2007/183, RvS 15-08-2007, BB1758, 200608186/1 (met annotatie van R.J.N. S.)

Inhoudsindicatie

Goede procesorde, Nadere stukken

Samenvatting

Buiten beschouwing laten van rapport dat 12 dagen voor de behandeling ter zitting is ingediend. Anders dan appellante heeft betoogd, is de in art. 8:58 lid 1 Awb vermelde termijn niet bepalend voor de vraag of het overleggen van nadere stukken in strijd met de goede procesorde is. Gelet op de omvang van dit stuk kon een zinvolle bespreking daarvan ter zitting niet plaatsvinden. Nu zij met dit rapport het beleidsadvies met betrekking tot de vestiging van…

Verder lezen
Terug naar overzicht