JB 2007/191, RvS 29-08-2007, BB2523, 200608561/1

Inhoudsindicatie

Contra-expertise, Rechtsbescherming, effectieve, Toegang tot de rechter

Samenvatting

Weigering van verklaring van geschiktheid voor besturen van motorvoertuigen vanwege alcoholmisbruik.

Zoals uit het voorgaande blijkt, is het uitvoeren van een contra-expertise op een bloedmonster in beginsel mogelijk. Dat een dergelijk monster na verloop van tijd en bij gebreke van een tijdig verzoek om terbeschikkingstelling van het monster niet langer meer wordt bewaard, is niet in strijd met art. 6 lid 1 EVRM.

Uitspraak

1. Procesverloop

Bij besluit van…

Verder lezen
Terug naar overzicht