JB 2007/194, RvS 05-09-2007, BB2906, 200608727/1 (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Belanghebbende, rechtstreeks, Jurisprudentiewijziging

Samenvatting

Weigering om verlening van een tewerkstellingsvergunning krachtens de Wav ten behoeve van het verrichten van arbeid als trainer-coach door appellant afgewezen. De Afdeling is thans, gezien het vorenstaande en mede gelet op voormelde arresten van het EHRM, van oordeel dat onder deze omstandigheden het belang van de desbetreffende vreemdeling ten behoeve van wie een twv is aangevraagd op één lijn is te stellen met dat van de aanvragende werkgever, zodat ook die vreemdeling als belanghebbende bij het op…

Verder lezen
Terug naar overzicht