JB 2007/195, RvS 12-09-2007, BB3431, 200700214/1

Inhoudsindicatie

Delegatie, bevoegdheidsgebreken, Bekendmaking, gebrek, Aanvraag, onvoldoende gegevens, Aanvraag, verstrekken gegevens bij

Samenvatting

Afwijzing van verzoek om planschadevergoeding door college van B&W. Ter zitting is van de zijde van het college desgevraagd verklaard dat ter zake van het aan de orde zijnde verzoek een als delegatiebesluit op te vatten beslissing tot afdoening is genomen en dat dit besluit enkel op de gemeentelijke website is bekendgemaakt. Daarmee is dit besluit niet bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van afdeling 3.6 van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht