JB 2007/196, RvS 19-09-2007, BB3818, 200701936/1 (met annotatie van M.O-V.)

Inhoudsindicatie

Intrekking exploitatievergunning coffeeshop, Bibob-advies, Samenwerkingsverband, Mate van gevaar, Relatie tot strafbare feiten, Bezwaaradviescommissie, Inzage, Geheimhoudingsplicht, Gesloten verstrekkingenregime, Taak van de wetgever

Samenvatting

De burgemeester van Assen heeft de exploitatievergunning van een coffeeshop ingetrokken nu op grond van een Bibob-advies is vastgesteld dat sprake is van ernstig gevaar dat deze vergunning wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten. Uit het advies blijkt dat sprake is van een samenwerkingsverband tussen appellant en zijn drie broers, op…

Verder lezen
Terug naar overzicht