JB 2007/207, RvS 19-09-2007, BB3841, 200701791/1

Inhoudsindicatie

Gemachtigde, weigering, Bezwaarschrift, niet in behandeling nemen

Samenvatting

Weigering om bezwaarschrift in behandeling te nemen.

De weigering van Van Drunen als gemachtigde van (onder anderen) [verzoeker] is gebaseerd op art. 2:2 lid 1 Awb. Een dergelijke weigering moet geacht worden enkel werking te hebben jegens de geweigerde persoon tegen wie ernstige bezwaren bestaan. De belanghebbende die zich in een procedure heeft laten vertegenwoordigen door een geweigerde gemachtigde, dient dan ook in de gelegenheid te worden gesteld om deze…

Verder lezen
Terug naar overzicht