JB 2007/209, RvS 26-09-2007, BB4288, 200702054/1

Inhoudsindicatie

Besluit, met besluit gelijk te stellen weigering van een, Machtiging, ontbreken, Machtiging, niet vragen, Vertegenwoordiging, gemachtigde

Samenvatting

Bij brief van 7 februari 2007, verzonden op dezelfde dag, heeft verweerder aan appellante medegedeeld dat hij van oordeel is dat het bezwaarschrift van 2 juni 2006 op de voorgeschreven wijze is ingetrokken, zodat hij niet meer gehouden is het besluit van 16 mei 2006 te heroverwegen. Verweerder stelt zich op het standpunt dat de brief van 7 februari 2007 louter een mededeling…

Verder lezen
Terug naar overzicht