JB 2007/210, RvS 03-10-2007, BB4701, 200700048/1

Inhoudsindicatie

Schadevergoeding, Besluit, feitelijke handeling

Samenvatting

Mededeling dat op verzoek om schadevergoeding al is beslist. Het beweerdelijk schadeveroorzakende handelen van de politieambtenaar buiten diensttijd heeft niet plaatsgevonden in de uitoefening van enige publiekrechtelijke bevoegdheid en is derhalve feitelijk handelen, waartegen geen beroep bij de bestuursrechter openstaat en waartegen evenmin bezwaar kan worden gemaakt. De aanwezigheid van een dienstpistool tijdens het plegen van fysiek geweld, wat daarvan ook zij, maakt dit niet anders.

Voor zover de gestelde schade zou zijn veroorzaakt door, naar appellant…

Verder lezen
Terug naar overzicht