JB 2007/211, RvS 03-10-2007, BB4693, 200700345/1 (met annotatie van A.G.A. Nijmeijer)

Inhoudsindicatie

Advisering planschade, Strijd met procedureverordening, Ten onrechte rechtsgevolgen in stand gelaten, Geen vergoeding proceskosten

Samenvatting

Van de vernietiging van het besluit van 22 september 2005 door de rechtbank omdat het aan dit besluit ten grondslag liggende advies van ODplus niet zorgvuldig tot stand is gekomen, moet thans worden uitgegaan, aangezien de gemeenteraad tegen dit oordeel niet is opgekomen en die beslissing niet onlosmakelijk samenhangt met de beslissing waartegen het hoger beroep van appellanten is gericht.

De door de rechtbank opgeworpen vraag of naleving van…

Verder lezen
Terug naar overzicht