JB 2007/219, RvS 26-09-2007, BB4316, 200604707/1

Inhoudsindicatie

Vooringenomenheid

Samenvatting

De omstandigheid dat de gemeente eigenaar is van een deel van de gronden en derhalve mogelijk een financieel belang heeft bij de verwezenlijking van het bestemmingsplan, betekent nog niet dat vooringenomenheid moet worden aangenomen.

Art. 2:4 Awb staat er immers niet aan in de weg dat bestuursorganen planologische keuzes maken en trachten hun planologische beleid te realiseren. Daarvoor kan nadere besluitvorming noodzakelijk zijn, zoals in dit geval onder meer de aankoop van gronden in het betrokken gebied door de gemeente met het…

Verder lezen
Terug naar overzicht