JB 2007/222, RvS 03-10-2007, BB4709, 200702080/1 (met annotatie van Michiel Heldeweg)

Inhoudsindicatie

Standplaatsvergunning, Beleidsregel APV, Bestemmingsplan, Deugdelijke motivering

Samenvatting

Strijd met het bestemmingsplan vormt een zelfstandige weigeringsgrond voor het verlenen van een standplaatsvergunning. Aangezien de beleidsregel geen consistente uitgangspunten biedt voor de beoordeling van de aanvraag kon het bestreden besluit niet deugdelijk worden gemotiveerd met verwijzing naar de beleidsregel.

Uitspraak

1. Procesverloop

Bij besluit verzonden op 14 juli 2004 heeft appellant (hierna: het college) de aanvraag van [vergunninghouder]) om een vergunning voor het innemen van een standplaats met een mobiele wagen…

Verder lezen
Terug naar overzicht