JB 2007/226, RvS 07-11-2007, BB7311, 200702527/1 (met annotatie van M.O-V.)

Inhoudsindicatie

Openbaarmaking van documenten, Tijdelijk politieregister, Proces-verbaal, Strafvorderlijk gegeven, Gegeven berust bij twee bestuursorganen, Bevoegdheid korpsbeheerder, Titel 2A Wjsg is geen bijzondere openbaarmakingsregeling met een bijzonder karakter, Korpsbeheerder dient standpunt OM in aanmerking te nemen bij zijn beslissing

Samenvatting

Het bij de korpsbeheerder van de politieregio Zaanstreek Waterland ingediende Wob-verzoek betrof openbaarmaking van alle documenten inzake bekladdingen op een bepaald tijdstip in Purmerend. Dit verzoek is geweigerd met een beroep op art. 13 Wpolr jo. de derogerende…

Verder lezen
Terug naar overzicht