JB 2008/1, RvS 03-10-2007, BB4716, 200700736/1 (met annotatie van DWMW)

Inhoudsindicatie

Besluit, rechtsgevolg, Subsidie, vaststelling, Subsidie, verlening, Verrekening, Ambtshalve toetsing, Procedure, eisen van goede, Uitspraak zonder partijen in de gelegenheid te stellen standpunt te geven over ambtshalve toetsingsgrond

Samenvatting

Bij besluit van 9 december 2004 heeft de Minister van Justitie (hierna: de minister) de exploitatiesubsidie voor het door appellante geëxploiteerde Jongerenhuis Harreveld voor het boekjaar 2002 met € 496.244,= verlaagd en vastgesteld op € 17.003.466,= en aangegeven dat het te…

Verder lezen
Terug naar overzicht