JB 2008/10, RvS 07-11-2007, BB7298, 200700461/1

Inhoudsindicatie

Besluit, goedkeuring luchtvaarttarieven door de minister

Samenvatting

Ingevolge art. 6 lid 1 in samenhang gelezen met de leden 3 en 4 LVO, behoeven de tarieven de uitdrukkelijke of stilzwijgende goedkeuring van de luchtvaartautoriteiten van het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname, zijnde de minister en de Minister van Economische zaken van de Republiek Suriname.

De stilzwijgende of uitdrukkelijke goedkeuring door de minister heeft tot gevolg dat, nadat ook de Surinaamse autoriteit zijn goedkeuring stilzwijgend of uitdrukkelijk heeft verleend, het rechtens mogelijk wordt de…

Verder lezen
Terug naar overzicht