JB 2008/106, RvS 12-03-2008, BC6426, 200704030/1 (met annotatie van Ellen Hardy)

Inhoudsindicatie

Subsidie, wettelijke grondslag, Rechtsgevolgen, in stand laten, Reformatio in peius

Samenvatting

De door het college aan zijn besluiten ten grondslag gelegde Beleidsregel is niet gestoeld op een aan het college op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente Goes toekomende bevoegdheid tot het verlenen van subsidie voor de in de Beleidsregel genoemde maatregelen. Die verordening voorziet voorts niet in een bevoegdheid om subsidie toe te kennen voor de onderhavige werkzaamheden. Ook overigens is niet gebleken dat de subsidie op een wettelijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht