JB 2008/107, RvS 12-03-2008, BC6375, 200705164/1 (met annotatie van M.-O.V.)

Inhoudsindicatie

Openbaarmaking e-mails met bijlagen, Geen ambtshalve toetsing omvang Wob-verzoek, Proceseconomie, Milieu-informatie, Bestand van namen en e-mailadressen van internationale ambtenaren, Intern beraad, Persoonlijke beleidsopvattingen, Feiten verweven met persoonlijke beleidsopvattingen, Risico van onjuiste of onvolledige beeldvorming, Motivering

Samenvatting

Deze uitspraak betreft de weigering van openbaarmaking van tegen de 140 e-mails met bijlagen van ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat over de afgifte van stoffen door de ‘‘Probo Koala’’ aan Amsterdam…

Verder lezen
Terug naar overzicht