JB 2008/11, RvS 14-11-2007, BB7836, 200609416/1 (met annotatie van LJMT)

Inhoudsindicatie

Vooringenomenheid

Samenvatting

Verweerder is medeoprichter van de stichting ‘‘Stichting Herontwikkeling Zellingwijk’’, zijnde opdrachtgeefster voor de sanering. Dit betekent op zichzelf niet dat reeds hierom sprake is van vooringenomenheid in de zin van art. 2:4 Awb. Appellanten sub 2 hebben niet aannemelijk gemaakt dat het in die bepaling vervatte verbod van vooringenomenheid door verweerder is geschonden.

Uitspraak

1. Procesverloop

Bij besluit van 13 november 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste en derde…

Verder lezen
Terug naar overzicht