JB 2008/116, RvS 09-04-2008, BC9038, 200707825/1

Inhoudsindicatie

Termijnoverschrijding, Verzending, per post, Verzending, geen ~ per post

Samenvatting

Van de indiening van een bezwaar- of beroepschrift bij verzending per post als bedoeld in art. 6:9 Awb is pas sprake indien het geheel van handelingen is verricht dat noodzakelijk is om een poststuk door middel van de postdienst de geadresseerde te doen bereiken, waaronder het zorg dragen voor een deugdelijke adressering. Nu het poststuk was voorzien van een zodanige adressering dat TNT Post het niet heeft bezorgd bij de Raad…

Verder lezen
Terug naar overzicht