JB 2008/124, RvS 09-04-2008, BC9089, 200705016/1 (met annotatie van M.O.-V.)

Inhoudsindicatie

Openbaarheid van bestuur, EG-Verordening toegang tot documenten, Uitleg naar doel en strekking, Beginsel van gemeenschapstrouw, Motiveringsplicht, Weigering naar nationaal recht, Ruimte voor beoordeling en afweging, Raadplegingsplicht, Zorgvuldigheidsbeginsel, Onevenredige benadeling, Procespositie bestuursorgaan

Samenvatting

B&W van Middelburg hebben geweigerd om AKD Prinsen van Wijmen afschriften te verstrekken van documenten betreffende een door de Europese Commissie onderzochte klacht over de aanbesteding van de bouw van het stadskantoor van Middelburg.

In hoger beroep oordeelt de Afdeling als volgt. …

Verder lezen
Terug naar overzicht