JB 2008/127, RvS 23-04-2008, BD0232, 200703636/1 (met annotatie van C.L.G.F.H. A.)

Inhoudsindicatie

Boete, bestuurlijke, Toepassing meest gunstige bepaling, ambtshalve, Strafrechtelijke immuniteit, Toepassing Pikmeer-jurisprudentie bij bestuurlijke boete, Communautair recht, dienstverlening

Samenvatting

Bestuurlijke boete opgelegd aan de provincie Overijssel wegens overtreding van art. 2 lid 1 en art. 15 lid 2 Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Op grond van dezelfde overwegingen als in de uitspraak van 22 november 2006 («JB» 2007/11, m.nt. C.L.G.F.H. A…

Verder lezen
Terug naar overzicht