JB 2008/138, RvS 29-04-2008, BD0798, 200702845/1

Inhoudsindicatie

Wraking, Appèlverbod, geen doorbreking

Samenvatting

Geen hoger beroep tegen beslissing van rechtbank op verzoek om wraking, tenzij sprake is van evidente schending van beginselen van goede procesorde dan wel van fundamentele rechtsbeginselen die een eerlijk proces waarborgen. In de door [appellant] aangevoerde omstandigheid dat de rechter om wiens wraking is verzocht niet is gehoord, noch in zijn stelling dat de wrakingskamer van de rechtbank niet zou hebben beschikt over het complete dossier, kan grond worden gevonden voor het oordeel dat de behandeling van…

Verder lezen
Terug naar overzicht