JB 2008/158, RvS 28-05-2008, BD2638, 200707831/1 (met annotatie van AB)

Inhoudsindicatie

Aanvraag, buiten behandeling laten/stellen, Aanvraag, aanvullingstermijn, Aangifte briefadres Wet GBA

Samenvatting

Vaststaat dat de verzoeken van appellanten om een briefadres dienen te worden aangemerkt als aanvraag als bedoeld in art. 1:3 lid 3 Awb. De Awb kent wat betreft de primaire besluitvorming op een aanvraag slechts de toe- of afwijzing van een aanvraag en het niet behandelen van een aanvraag met toepassing van art. 4:5 Awb. Bij zijn brieven van 10 augustus 2005 heeft het…

Verder lezen
Terug naar overzicht