JB 2008/164, RvS 11-06-2008, BD3635, 200707194/1

Inhoudsindicatie

Validatie Personnel Security Clearance, Besluit, grondslag, Beleid, toepassing beleidsregel, Beleid, toetsing, Beleidsregel, afwijkingsbevoegdheid

Samenvatting

Kennisgeving dat er onvoldoende waarborgen zijn om Personnel Security Clearance (clearance) op NATO SECRET-niveau te handhaven. Een besluit waarin wordt geweigerd een eerder verleende clearance opnieuw te valideren, strekt tot uitvoering van de in art. 3 aanhef en onder a en c van de Directive neergelegde opdracht tot afgifte en hernieuwde validatie van clearances. In de nationale wet- en regelgeving…

Verder lezen
Terug naar overzicht