JB 2008/166, RvS 11-06-2008, BD3623, 200708019/1

Inhoudsindicatie

Bevel tot sluiting horeca-inrichting, Ten onrechte geen begunstigingstermijn gesteld, Geen vormverzuim ex art. 6:22 Awb, Rechtsgevolgen besluit echter in stand gelaten

Samenvatting

Zoals eerder is overwogen (uitspraak van 25 oktober 2006, nr. 200600100/1), dient in het besluit tot toepassing van bestuursdwang ten aanzien van de sluiting van een horeca-inrichting een termijn te worden gesteld waarbinnen de belanghebbende de tenuitvoerlegging van het bevel, zijnde de daadwerkelijke sluiting van overheidswege, kan voorkomen door zelf tot…

Verder lezen
Terug naar overzicht