JB 2008/177, RvS 18-06-2008, BD5087, 200706166/1

Inhoudsindicatie

Subsidie, ontbreken wettelijke grondslag, Subsidie, begrotingspost, Onmenselijke en vernederende behandeling

Samenvatting

Geschil betreffende tegemoetkoming in de kosten in verband met de verleende medisch noodzakelijke zorg aan illegaal hier te lande verblijvende vreemdelingen. De Afdeling overweegt dat, anders dan in de Memorie van Toelichting is vermeld, van een onverplicht aan zich trekken van de financiering van medisch noodzakelijke zorg aan illegaal hier te lande verblijvende vreemdelingen geen sprake is. Wat betreft de door Parnassia Bavo verleende psychiatrische zorg aan illegaal hier te lande verblijvende vreemdelingen gaat het…

Verder lezen
Terug naar overzicht