JB 2008/178, RvS 25-06-2008, BD5356, 200706598/1

Inhoudsindicatie

Ontheffing voor zoeken en rapen van kievitseieren strijdig met Vogelrichtlijn, Flora- en faunawet geen correcte implementatie eis van ‘‘kleine hoeveelheid’’ ex art. 9 lid 1 onder c Richtlijn, Rechtstreekse werking richtlijn, Handhaafbaarheid, Niet gewaarborgd dat door beperking van raapperiode tot tijdvak van 1 maart tot 1 april niet meer eieren dan 6.934 c.q. ‘‘kleine hoeveelheid’’ worden geraapt

Samenvatting

In art. 5 Europese Richtlijn van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (79/409/EEG…

Verder lezen
Terug naar overzicht