JB 2008/2, RvS 17-10-2007, BB5857, 200702225/1 (met annotatie van R.J.B. Schutgens)

Inhoudsindicatie

Besluit, geen, Besluit, informatie, Intern werkende regeling, Nederlandse taal

Samenvatting

Bij uit de hiërarchische organisatie voortkomende regels bij de KMAR om bevelen van meerderen op te volgen is voor de desbetreffende leden van die organisatie de verplichting in het leven geroepen om bij de uitvoering van hun taak jassen te dragen met het opschrift ‘‘POLICE’’ en ‘‘ARRESTATIETEAM KONINKLIJKE MARECHAUSSEE’’. Het verzoek van appellante is erop gericht dat deze verplichting wordt opgeheven. Nu de verplichting louter intern binnen de organisatie van…

Verder lezen
Terug naar overzicht