JB 2008/25, RvS 05-12-2007, BB9480, 200701804/1

Inhoudsindicatie

Veiligheidsonderzoek, Bekendmaking, besluit, Mandaat, Delegatie, Getuigen, horen

Samenvatting

Weigering afgifte van verklaring van geen bezwaar ten behoeve van vervullen van vertrouwensfunctie. Het aanwijzingsbesluit is een besluit dat is gericht tot de werkgever. De bekendmaking hiervan vindt plaats op de wijze zoals voorgeschreven in art. 3:41 lid 1 Awb, derhalve door toezending of uitreiking aan de werkgever. Nu de minister het aanwijzingsbesluit aan de werkgever, de korpschef van de politieregio Limburg-Zuid, heeft toegezonden, is…

Verder lezen
Terug naar overzicht