JB 2008/40, RvS 09-01-2008, BC1524, 200703524/1

Inhoudsindicatie

Vrijheid van vereniging

Samenvatting

De Afdeling is van oordeel dat het voor herregistratie als huisarts verplicht gestelde lidmaatschap van een huisartsengroep (hagro), zoals omschreven in het Besluit CHVG nr. 2-2002, een inbreuk vormt op het aan Bakhoven toekomende recht om zich niet te hoeven verenigen. Dit recht wordt in zijn essentie aangetast, nu dit lidmaatschap een voorwaarde is om voor herregistratie als huisarts in aanmerking te komen, bij gebreke waarvan Bakhoven haar beroep als huisarts niet langer kan uitoefenen. Het verplichte…

Verder lezen
Terug naar overzicht