JB 2008/43, RvS 16-01-2008, BC2080, 200703114/1 (met annotatie van A.G.A. Nijmeijer)

Inhoudsindicatie

Onvolkomen ontwerpbesluit, Ontwerp bevatte geen standpunt over uiteindelijke beslissing op de aanvraag, Strijd met art. 3:11 lid 1 Awb

Samenvatting

In het ontwerp-besluit dat ter inzage wordt gelegd in het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure dient de inhoud van de beslissing van het bestuursorgaan te zijn opgenomen. Gelet op het vorenstaande heeft het college, nu het een als ontwerpbeschikking aangeduid onvolkomen ontwerp-besluit ter inzage heeft gelegd, waarin het geen standpunt heeft opgenomen over het al dan niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht