JB 2008/5, RvS 24-10-2007, BB6314, 200701677/1

Inhoudsindicatie

Zorgvuldigheidsbeginsel, Stukken, ter inzage leggen, Terinzagelegging, stukken, Toezending, stukken, Wijzigingsplan

Samenvatting

Uit de WRO noch enige andere bepaling volgt dat verweerder gehouden is de indieners van zienswijzen, door toezending dan wel terinzagelegging, in kennis te stellen van stukken met betrekking tot het wijzigingsplan die na vaststelling nog aan hem worden toegezonden. Onder omstandigheden kan echter uit het oogpunt van een zorgvuldige voorbereiding aanleiding bestaan de indieners van een zienswijze in kennis te stellen van dergelijke nadere stukken en hun de gelegenheid…

Verder lezen
Terug naar overzicht