JB 2008/57, RvS 30-01-2008, BC3065, 200703349/1 (met annotatie van LJMT)

Inhoudsindicatie

Besluit, Publiekrechtelijke grondslag, Rechtsgevolg, Inschrijving tolk in landelijk kwaliteitsregister

Samenvatting

Niet inschrijven van appellant in het landelijk kwaliteitsregister tolken en vertalers als tolk voor de talen Engels, Arabisch (Marokkaans) en Arabisch (Algerijns). Vaststaat dat de publiekrechtelijke grondslag van de beslissing van 21 november 2005 niet is terug te voeren op enig daartoe bij algemeen verbindend voorschrift aan de minister of de Raad voor rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch verleende bevoegdheid. De tijdelijke regeling kan niet als zodanig worden gekwalificeerd, nu…

Verder lezen
Terug naar overzicht