JB 2008/74, RvS 19-02-2008, , 200707632/1 (met annotatie van S.D.P. Kole)

Inhoudsindicatie

Mandaat, gebrek

Samenvatting

Ontbreken van naam van senior medewerker, die beslissing namens het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, namens de minister, heeft genomen. De enkele omstandigheid dat de naam van de senior medewerker die het besluit van 22 juni 2006 heeft ondertekend niet onder het aan de vreemdeling toegezonden afschrift van het besluit staat vermeld, maakt niet dat het besluit onbevoegd is genomen. Nu onder dat besluit de functie van senior medewerker staat vermeld en het is ondertekend, is, …

Verder lezen
Terug naar overzicht