JB 2008/77, RvS 27-02-2008, BC5228, 200703752/1

Inhoudsindicatie

Terinzagelegging, Ontwerpbesluit, kennisgeving, Zienswijzen, verschoonbaarheid

Samenvatting

Naar het oordeel van de Afdeling kan het [appellanten] redelijkerwijs niet worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht. Zij konden immers geen inzage in het ontwerp-besluit en de daarbij behorende stukken krijgen, terwijl zij daartoe binnen de termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen stappen hebben ondernomen.

Uitspraak

1. Procesverloop

Bij besluit van 10 april 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Deurne (hierna: het…

Verder lezen
Terug naar overzicht