JB 2008/9, RvS 07-11-2007, BB7305, 200608238/1

Inhoudsindicatie

Besluit, inschrijving homeopathische producten in register, Communautair recht

Samenvatting

Afwijzing van verzoek om inschrijving van homeopathische producten in register. Ten tijde van het besluit van 31 maart 2005 was de aan de lidstaten voor de uitvoering van Richtlijn 2004/27/EG, waarbij Richtlijn 2001/83/EG is gewijzigd, gegunde termijn niet verstreken. Onderzocht moet worden of het gemeenschapsrecht het college ertoe verplichtte art. 4 Besluit homeopathische farmaceutische producten zoveel mogelijk uit te leggen in het licht van de bewoordingen en…

Verder lezen
Terug naar overzicht