JB 2008/92, RvS 05-03-2008, BC5800, 200702359/1

Inhoudsindicatie

Belanghebbende, collectief belang, Onderdelentrechter, Zienswijze

Samenvatting

Uit onder meer de uitspraak van de Afdeling van 23 augustus 2006, zaak no. 200507730/1 (www.raadvanstate.nl en AB 2006, 365), volgt dat een belangenorganisatie die voor het belang van haar leden opkomt, daarmee opkomt voor een collectief belang, tenzij het tegendeel blijkt. In de situatie van een splitsing in appartementsrechten als bedoeld in titel 9 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek is ingevolge art. 5:…

Verder lezen
Terug naar overzicht