JB 2008/94, RvS 05-03-2008, BC5807, 200704304/1

Inhoudsindicatie

Boete, bestuurlijke, Communautair recht, Vrij verkeer van diensten

Samenvatting

Boete wegens overtreding van art. 2 lid 2 Wav. Uit deze jurisprudentie blijkt voorts dat nationale maatregelen – zoals de eis van een tewerkstellingsvergunning – ter controle of het vrij verkeer van diensten niet wordt gebruikt voor een ander doel dan de betrokken dienst zelf – zoals de omzeiling van de beperkingen op het vrij verkeer van werknemers – in ieder geval niet tot gevolg mogen hebben dat het vrij verkeer van diensten illusoir wordt. Daarnaast…

Verder lezen
Terug naar overzicht