JB 2008/96, RvS 05-03-2008, BC5805, 200705360/1 (met annotatie van R.J.N. S.)

Inhoudsindicatie

Doorzendplicht, rechtbank, Schadevergoeding, causaal verband, Schadevergoeding, verjaring, Bewijsfuik

Samenvatting

Afwijzing van verzoek om vergoeding van schade die appellant stelt te hebben geleden doordat eerst na vele jaren alsnog goedkeuring is verleend aan deel van bestemmingsplan dat voorzag in uitbreidingsmogelijkheden van zijn bedrijf, en hij toen pas de uitbreidingsplannen heeft kunnen uitvoeren. Het schadeveroorzakende besluit is voormeld besluit van het college van 3 oktober 1995. Tegen dat besluit kon slechts in eerste en enige aanleg bij de Afdeling beroep worden ingesteld. …

Verder lezen
Terug naar overzicht