JB 2008/98, RvS 05-03-2008, BC5757, 200706652/1 (met annotatie van JT)

Inhoudsindicatie

Dwangsom, Huisvesting buitenlandse werknemers in chalets op camping, Strijd met gebruiksverbod in bestemmingsplan?, Permanente bewoning, Overtreder, Functioneel daderschap

Samenvatting

Oplegging van een last onder dwangsom aan Horizon Meat Services BV (hierna: Horizon) en [appellante sub 2] in verband met de bewoning van chalets op camping ‘‘De Looi’’ te Bergen (L.).

Ingevolge art. 6 lid A van de planvoorschriften is het verboden opstallen te gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met de…

Verder lezen
Terug naar overzicht