JB 2011/118, RvS 16-03-2011, BP7776, 201009223/1/T1/R3 (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Tussenuitspraak, Relativiteit, Woon- en leefklimaat

Samenvatting

Vaststelling bestemmingsplan. Zoals de Afdeling heeft overwogen in de uitspraak van 19 januari 2011 kan uit de memorie van toelichting op het wetsvoorstel van de Chw (Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 3, blz. 49) worden afgeleid dat de wetgever met art. 1.9 van de Chw de eis heeft willen stellen dat er een verband moet bestaan tussen een beroepsgrond en de daadwerkelijke (of: achterliggende) …

Verder lezen
Terug naar overzicht