JB 2011/154, RvS 18-05-2011, BQ4922, 200904066/1/T1/R1 en 200906800/1/T1/R1

Inhoudsindicatie


Samenvatting

Vaststelling van bestemmingsplan en exploitatieplannen. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 9 februari 2011 in zaak nr. 200907364/1/R2; www.raadvanstate.nl) dient aan de in een exploitatieplan opgenomen raming van de inbrengwaarde van percelen in beginsel een door een onafhankelijke deskundige uitgevoerde taxatie ten grondslag te liggen.

Ter zitting heeft de raad bevestigd dat de betrokken deskundige namens de gemeente heeft onderhandeld om dezelfde gronden minnelijk te verwerven met een voor de gemeente zo gunstig mogelijk

Verder lezen
Terug naar overzicht