JB 2012/175, HvJ EU 21-06-2012, , C-135/11 P (met annotatie van G. Overkleeft-Verburg)

Inhoudsindicatie

Toegang tot documenten, Documenten afkomstig van een lidstaat, Verzet tegen openbaarmaking door een lidstaat, Motivering, Intern beraad, Bescherming besluitvormingsproces, Controle door de Commissie, Omvang wetmatigheidstoetsing door de Unie-rechter, Maatregel van instructie, Overlegging document aan de Unie-rechter

Samenvatting

Dit arrest betreft de verwerping door het GvEA van het door IFAW ingestelde beroep tegen een weigering van de Commissie om inzage te verlenen in een brief van de Duitse bondskanselier wegens verzet van de Duitse autoriteiten. Het Hof…

Verder lezen
Terug naar overzicht