JB 2012/184, RvS 06-06-2012, BW7575, 201106985/1/T1/A2

Inhoudsindicatie

Rechtsbijstand, voorlopige voorziening, Rechtsbijstand, interim measure bij EHRM, Bestuurlijke lus

Samenvatting

Afwijzing van aanvraag om een toevoeging voor het verlenen van rechtsbijstand in verband met een "interim measure" bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Volgens aantekening 19 bij art. 32 van de Wrb van het Handboek Toevoegen komen voorlopige voorzieningen voor een afzonderlijke toevoeging in aanmerking indien het betreft een kort geding, onderscheidenlijk een voorlopige voorziening ingevolge art. 223 of 254 van het Wetboek van…

Verder lezen
Terug naar overzicht