JB 2012/21, Nationale ombudsman 10-11-2011, , 2011/337

Inhoudsindicatie

Rechtszekerheid, Leges, ID-kaart, Terugwerkende kracht

Samenvatting

De HR heeft bij arrest van 9 september 2011 (LJN BQ 4105) geoordeeld dat er geen wettelijke grondslag is voor de heffing van leges door gemeenten voor het behandelen van een aanvraag voor een ID-kaart. De minister van BZK heeft op 21 september 2011 een wetsvoorstel ingediend om alsnog te voorzien in een wettelijke grondslag voor het heffen van leges, met terugwerkende kracht tot en met 22 september 2011  (inmiddels aangenomen, Stb…

Verder lezen
Terug naar overzicht