JB 2012/22, HvJ EU 08-12-2011, , C-275/10

Inhoudsindicatie

Overheidsgarantie aan particuliere kredietverstrekker, Illegale staatssteun, Taak nationale rechterlijke instanties

Samenvatting

Wanneer (centrale of decentrale) overheden garanties verstrekken aan een particuliere kredietgever ter dekking van een lening verstrekt door die kredietgever aan een onderneming die een dergelijke financiering niet tegen normale marktvoorwaarden had kunnen verkrijgen, kunnen nationale rechterlijke instanties ertoe overgaan om die garanties te kwalificeren als illegale staatssteun, en ze op grond van art. 108 lid 3 VWEU nietig verklaren. De nationale rechterlijke instanties in kwestie moeten er daarbij voor zorgen dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht