JB 2012/220, RvS 01-08-2012, BX3316, 201108638/1/A2 (met annotatie van T. Lam)

Inhoudsindicatie

Planschade, Art. 6.1 lid 2 Wro, Planvergelijking, Planmaximalisatie, Wro vs. WRO, Zelfstandige schadeoorzaken, Flexibiliteitsbepalingen

Samenvatting

Bij de beoordeling van een verzoek om een tegemoetkoming van planschade dient te worden onderzocht of de verzoeker door een wijziging van het planologische regime in een nadeliger positie is komen te verkeren, ten gevolge waarvan hij schade lijdt of zal lijden. Hiertoe dient een vergelijking te worden gemaakt tussen de planologische maatregel, waarvan gesteld wordt dat die schade heeft veroorzaakt, …

Verder lezen
Terug naar overzicht