JB 2012/226, RvS 29-08-2012, BX5966, 201010838/1/T2/A3

Inhoudsindicatie

Verklaring geen bezwaar, Beperkte kennisneming, Verhouding Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en Wet veiligheidsonderzoeken, Bestuurlijke lus

Samenvatting

Weigering ten behoeve van appellant verklaring van geen bezwaar af te geven. De Afdeling is van oordeel dat een organisatie als de AIVD haar wettelijke taak, zoals neergelegd in art. 15 van de Wiv, uitsluitend met een zekere mate van geheimhouding effectief kan uitvoeren. Dit betekent dat de AIVD zijn actuele kennisniveau, zijn bronnen en zijn werkwijze geheim moet kunnen houden om…

Verder lezen
Terug naar overzicht